فرایند مرجوعی کالا در توی باس :

کلیه محصولات فروخته شده در توی باس از تاریخ تحویل به مشتری هفت روز ضمانت برگشت دارد ، شما میتوانید با خیال راحت خرید خود را انجام دهید .

موارد ذیل در خصوص مرجوعی کالا باید در نظر گرفته شود :

  1. اگر کالایی دارای ایراد فنی یا ظاهری بوده و این ایراد از جانب توی باس باشد ، هزینه فرایند تعویض یا عودت کالا به عهده توی باس میباشد .

  2. اگر کالایی به علت تغییر نظر خریدار عودت گردد و فاقد ایراد از جانب توی باس ارسال شده باشد ، هزینه تحویل کالا و عودت آن به عهده خریدار میباشد .

  3. از زمان عودت کالا و رسیدن آن به انبار توی باس ، 24 ساعت زمان برای تایید تیم فنی و ارجاع به واحد مالی جهت پرداخت مورد نیاز است .